Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ULUSAL AHŞAP OYUN VE OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI


Genel Bilgiler

WhatsApp Image 2022-09-09 at 14.11.09.jpeg

Amaç ve Kapsam

Amaç

“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi bünyesinde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” ile çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine uygun, eğitim ortamlarını destekleyici, eğlenerek öğrenmeye teşvik eden oyun ve oyuncakların doğal, sağlığa uygun, sürdürülebilir, çevre dostu ahşap malzemelerden tasarlanıp üretilmesi, ahşap oyun ve oyuncak çeşitliliğinin arttırılması ve kullanımlarının benimsenerek yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.


Kapsam

Ulusal ahşap oyun ve oyuncak tasarım yarışması kapsamında 3 yaş üzeri çocukların kullanımına yönelik ahşap oyun ve oyuncakların tasarımı ve üretimi amaçlanmıştır. Yarışmacı adaylarından, okul öncesi gelişim döneminden başlayarak çocukların zihinsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyecek, hayal gücünü ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran, planlama, işbirliği yapma, müzakere etme, paylaşımcı olma, takdir edilme ve ödüllendirilme ile ilgili sabırlı olma duygusunu geliştiren, aile içi ilişkileri güçlendiren, öğrenmesini kolaylaştıran, ve çok yönlü ele almaya imkan tanıyan ahşap oyun ve oyuncaklar geliştirmeleri beklenmektedir.

Katılım KoşullarıGenel Şartlar

• Yarışmaya 14 yaş üzeri herkes katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Sunulan tasarımların daha önce hiçbir yarışmada yer almamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir.
• Yarışmaya bireysel veya ekip halinde (en fazla 3 kişi) katılım sağlanabilir. Bireysel veya ekip halinde başvuran yarışmacıların danışmanları varsa başvuru sırasında danışman bilgileri verilmelidir. Ekip başvurularını ekip adına 1 (bir) kişi yapar.
• Her katılımcı en fazla iki (2) tasarım önerisiyle yarışmaya katılabilir.
• Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar.
• Düzenleyici kurul, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları, yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşunun personeli ile birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
• İtiraz, ihtilaflı durumlarda ve burada belirtilmeyen hususlarda seçici kurulun alacağı kararlar geçerlidir.
• Üçüncü kişilerce hak iddia edilmesi durumunda yasal sorumluluk yarışmacıya aittir.

Yarışmacılar yaş gruplarına göre Genç ve Serbest olmak üzere iki farklı kategoride yarışmaya katılabilirler.

Genç Katılımcı Kategorisi

• Bu kategoriye 14-29 yaş aralığında olan herkes başvurabilir.
• 18 yaşın altındaki yarışmacılar, veli veya vasilerin yazılı izni ile başvuru yapabilir. İlgili izin belgesi başvuru dosyasına eklenmelidir. Veli veya vasilerin izin belgesi olmadan yarışmaya katılım sağlanamaz.

Serbest Katılımcı Kategorisi

• Bu kategoriye 30 yaş ve üzeri olan herkes başvurabilir.

Teknik Şartlar

• Ana malzeme olarak ahşap ve ahşap esaslı ürünler kullanılmalıdır.
• Yarışmacılar tasarladıkları oyun ve oyuncaklara bir isim verilerek katılması gerekmektedir. Verilecek isim, oyun veya oyuncağın ana fikrini yansıtmalıdır.
• Tasarlanan oyun veya oyuncağın ana malzemesi dışında kullanılması zorunlu olan malzemeler (plastik, metal ve fiber malzemeler, bağlantı elemanları,…vb.) minimal düzeyde kullanılmalıdır.
• Su bazlı ve kursun içermeyen boya ve vernikler kullanılmalıdır.
• Tasarlanan oyun veya oyuncaklar kullanıcıya herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Tasarımlar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmak şartıyla, elle veya bilgisayar ortamında çizilmelidir.

Başvuru Esasları

Başvurular, Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama merkezi resmi web sitesi ( https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr) üzerinden yapılacaktır.

Başvuru aşamasında istenen belgeler;
1. Başvuru formu
2. Taahhütname
3. KVKK belgesi
4. Veli ve vasili izin belgesi (18 yaş altı yarışmacılar için)
5. Tasarım tanıtım raporu (A3)
6. Tasarım tanıtım videosu

Yarışmacılar istenilen bu belgeleri 4 Kasım 2022 tarihine kadar sistem üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Yarışma TakvimiYarışma Takvimimiz, Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul kararı ile güncellenmiştir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Süreci Tarih  Açıklama 

 

   1. AŞAMA

4 Kasım 2022 Son Başvuru Tarihi
(Tasarım tanıtım raporu ve videosu ile)
9 Kasım 2022 Seçici Kurul Ön Değerlendirmesi (online)
11 Kasım 2022 Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

  

    2. AŞAMA

22 Aralık 2022 Prototip teslim tarihi
23 Aralık 2022 Seçici Kurul Nihai Değerlendirme
23 Aralık 2022 Kazananların İlanı ve Ödül Töreni


Yarışma Süreci

Ulusal ahşap oyun-oyuncak yarışması iki aşamalı bir yarışmadır.
1. aşamada yarışmacıların hazırlamış oldukları ahşap oyun ve oyuncak tasarımlarının seçici kurula sunulması ve ön değerlendirme aşaması yer almaktadır. 2. aşama ise seçili kurul tarafından ön değerlendirme aşamalarında başarılı olmuş tasarımların prototiplerinin üretilmesini kapsamaktadır. Son halini almış prototip tasarımların seçili kurul tarafından nihai değerlendirmesi yapılarak birinciler seçilecektir.

  • Tasarım Tanıtım Raporu-Videosu

Tanıtım raporu

Tasarımların ön değerlendirmeye girmesi için tanıtım raporunda belirtilen tasarım projenizi sunmanız gerekmektedir. Her tasarım projesi A3 ölçülerinde en az 1 (bir) ve en fazla iki (2) sayfalık beyaz zemin üzerinde tasarlanıp https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ web sayfası üzerinden online olarak teslim edilecektir. Proje tanıtım raporunda, tasarımın adı, RUMUZ, tasarımı anlatan görünüşler, ölçüler ve tasarım açıklaması detaylı bir şekilde verilmelidir. Tasarım açıklama kısmı, değerlendirme kriterleri dikkate alınarak tasarlanan oyun veya oyuncağın yapımında kullanılacak malzeme bilgisini, kullanım amacını, tasarım gerekçesini, kullanıcı yaş grubunu ve kullanım kılavuzunu içermelidir. Tasarım açıklaması Times New Roman yazım karakteri kullanılarak 12 punto ve tek satır aralığı ile 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Yarışmacılar, tasarım raporunda her sayfasının sağ üst köşesine RUMUZ yazmalıdır. RUMUZ 3 harf ve birbirinden farklı 5 rakamdan (toplam 8 haneli bir rumuz) oluşmalıdır (Ör: AKU12345). Yarışmaya birden fazla proje ile katılanlar, her tasarım için ayrı bir rumuz vermelidir. Tasarım raporu maksimum 3 MB dosya boyutunda PDF, JPG veya PNG formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Tanıtım videosu

Yarışmacılar A3 formatında hazırladıkları tasarım raporu ile birlikte tasarım tanıtım videosu da hazırlaması gerekmektedir. Tasarım tanıtım videosu, tasarım raporu içerisinde belirtilen açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Tanıtım videosunun toplam süresi ise en az 1.5 dakika, en fazla 3 dakika olmalıdır. Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemeli ve sabit olmalıdır. Yüksek kalitede ses ve görüntü ile kayıt yapılmasına dikkat edilmelidir.

Tasarım tanıtım raporu ve tasarım videosu aynı dosya ismi ile şu şekilde yazılmalıdır;
• Tasarım tanıtım raporu için dosya adı; Rumuz_tanıtım raporu
• Tasarım tanıtım videosu için dosya adı; Rumuz_tanıtım videosu

NOT: Tasarım tanıtım raporunda ve videosunda yarışmacıya ait bilgiler kesinlikle yer almamalıdır.

Ön Değerlendirme

Yarışmacılar, tasarım tanıtım raporunu ve videosunu yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Tanıtım raporuna ve videosuna göre seçici kurul tarafından bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen tasarımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Seçici kurul tarafından ön değerlendirmeyi geçen en iyi tasarımların sayısı arttırılıp azaltılabilir.

Değerlendirme Kriterleri
Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen tasarımlar aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulacaktır.A

Estetik Yönünden Değerlendirme 30 PUAN 
 Form 5 puan
Biçim 5 puan
 Renk uyumu 10 Puan
 Malzeme uygunluğu10 puan


 Fonksiyonellik Yönünden Değerlendirme30 puan
 Kullanışlılık10 puan
 Amaca uygunluk10 puan
Üretilebilirlik10 puan
C Özgünlük 20 puan
D Güvenlik 10 puan
E Tasarım Tanıtım Raporu ve Videosu10 puan
Toplam Puan100 puan


Nihai Değerlendirme Raporu

Nihai değerlendirme aşamasında yarışmacılar prototip ürünün ve üretim sürecinin detaylı anlatımını içeren bir poster hazırlamaları zorunludur. Yarışmacılar, poster boyut ve içeriği ile ilgili şablona yarışmanın web sitesinden ulaşılabilecektir.

Yarışmacılar, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi sergi salonunda prototipini ürettikleri ürünleri sergileyecek ve sergilenen tasarımlar seçici kurul tarafından nihai olarak değerlendirilerek ödül alacak oyun ve oyuncaklar seçilecektir.

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar Ödül Töreni sırasında açıklanacaktır.

Ödül Töreni ve Yeri: Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi

Ödüller


Kastamonu Entegre Özel Ödülleri

Genç Katılımcı ve Serbest Katılımcı Kategorisinde yarışmaya katılan ve kendi kategorilerinde seçici kurul tarafından nihai değerlendirmede dereceye girenlere para ödülü verilecektir.

Genç Katılımcı Kategorisi:

Birincilik Ödülü : 7.000,00 TL
İkincilik Ödülü : 5.000,00 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000,00 TL

Serbest Katılımcı Kategorisi:

Birincilik Ödülü : 10.000,00 TL
İkincilik Ödülü : 7.500,00 TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000,00 TL

Düzenleme Kurulu


Yarışma Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN (Rektör Yrd. - KÜ TTO A.Ş. Genel Müdürü)
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Rektör Yrd.- KÜ Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü)
Doç. Dr. Önder TOR (KÜ Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN (KÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ (KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi)
Öğr. Gör. Tuba KÜLÇE (KÜ Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü)
Öğr. Gör. İlknur ŞAHİN (KÜ Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü)

Yarışma Şartnamesi

Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması Şartnamesi için tıklayınız.

Seçici Kurul


SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. İlker USTA
Hacettepe Üniversitesi, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Cevdet SÖGÜTLÜ
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Şeref Kurt
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Lütfi HİDAYETOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Erol YILDIR
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü

Doç. Dr. Emine Nihal LİNDBERG
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ
Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzecilik Bölümü

Enüs KOÇ
Direktör, Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.S.

İbrahim EĞRİDAĞ
Satış Müdürü, TORU TOYS Limited Şirketi.

Ali AKBEY
Ahşap Oyuncak Ustası

Faruk ARSLAN
Ahşap Oyuncak Ustası

İsmail TURAN
Ahşap Oyuncak Ustası

Başvuru Yap

Başvuru için gönderilmesi gereken belgeler;

1. Başvuru formu
2. Taahhütname
3. KVKK Belgesi-Açık Rıza Metni
4. KVKK Belgesi-Aydınlatma Metni
5. Veli ve vasili izin belgesi (18 yaş altı yarışmacılar için)
6. Tasarım tanıtım raporu (A3)
7. Tasarım tanıtım videosu

İletişim: 0 (366) 280 10 18

 Başvuru için ilgili belgeleri akaum@kastamonu.edu.tr e-mail adresine gönderiniz.