Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon

Merkezimizde, kent kimliği ve kültürünün yanı sıra kentsel kamusal iç ve dış mekanların konforunu ve yaşam kalitesini artırıcı tasarımların üretilmesi hedeflenmektedir.  

Misyon

 

Merkezimiz,

  • Kökleri çok eskilere dayanan ve sosyokültürel açıdan oldukça önem taşıyan geleneksel el sanatlarından birisi olan ahşap işlemeciliği ile ilgili faaliyetlerde bulunarak canlılığını korumayı ve bu sanatın yeni nesillere aktarılmasına yardımcı olarak ülkemiz kültür turizmine katma değer sağlamayı,
  • Kentin müşterek kullanım mekanlarında bir taraftan özgünlüğün ve kent kimliğinin ortaya çıkarılması bir taraftan da şehrin çağdaş ve estetik görünümünün sağlanması için kent mobilyalarını üretmeyi,
  • Üniversitemizin modern ve kaliteli muhtelif mobilya ve tefrişat ihtiyacını merkezimiz bünyesinde karşılayarak, merkezimizin tanınırlığını ve iş yapma potansiyelini artırmayı,
  • Ortak kamusal iç ve dış mekan donatı elemanlarının kent kimliği ve kültürüne uygun tasarlanması, düzenlenmesi ve donatılması için gerekli olan ahşap ürünlerin üretimini ve bu üretimden elde edilen ürünlerin kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılınmasını
  • Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak belirlenen Üniversitemize ahşap ve ahşap ürünler ile ilgili yapılması planlanan eğitimlere, araştırmalara ve uygulamalara destek vermeyi,
  • Sosyal sorumluluk çerçevesinde üniversitemizin dış paydaşları ile birlikte çalışarak projeler üretmeyi,
  • Kurum içi ve kurum dışı, ahşap ve ahşap ürünlerle ile ilgili araştırma yapan ve eğitim veren kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun şekilde projeler üretmeyi amaçlamaktadır.

 

Talepleri zamanında ve eksiksiz yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve ekipmana sahip olan merkezimiz sürekli memnuniyeti ön planda tutmaktadır.

Vizyon

 

Merkezimiz, kamusal mekanların temel fonksiyonlarını destekler nitelikte tasarlanan ve üretilen ahşap ürünler ile ilgili eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında gelişime yön vererek üniversitemize, kentimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflemiştir.