Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Yönetim Kurulu

First Name
First Name
Doç. Dr. Önder TOR
Başkan
Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN
Üye
Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN 
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT
Üye